ĐH có chất lượng nên kiểm tra năng lực

 • Đề án thi riêng dễ vỡ nợ?
 • Tuyển đâm 2017: Tăng phần rà hay sức và tuyển chọn liền
 • Năm 2017, TP HCM sẽ thi THPT nhà nước riêng?
 • Nhiều dài phỏng vấn, tổ chẳngc thi riêng
 • Đề án thi riêng dễ phá sản?

  Đề án thi riêng dễ vỡ nợ?

 • Tuyển đâm 2017: Tăng phần kiểm tra năng lực và tuyển thẳng

  Tuyển đâm 2017: Tăng phần rà hay sức và tuyển chọn liền

 • Đề án thi riêng dễ phá sản?

  Đề án thi riêng dễ vỡ nợ?

 • Tuyển đâm 2017: Tăng phần rà hay sức và tuyển chọn liền

 • Năm 2017, TP HCM sẽ thi THPT nhà nước riêng?

 • Nhiều dài phỏng vấn, tổ chẳngc thi riêng

Phóng viên: Được biết năm 2017, ĐHQG TP HCM sẽ thể nghiệm tổ chẳngc kỳ thi đánh giá như hay sức cho đơn mạng dài, ngành có đề pa xuất. ĐHQG Hà Nội lỡ quăng quật kỳ thi đánh giá như hay sức sau 2 năm tổ chẳngc. Vậy vì sao ĐHQG TP HCM lại tổ chẳngc kỳ rà hay sức, báo cáo ông?

ĐH có chất lượng nên kiểm tra năng lực

– PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa: Những dài ĐH to, có chất lượng và có chiến lược thì vách ra tổ chẳngc rà hay sức đặt tuyển chọn đâm chẳng chẳng thể từ bỏa ra kỳ thi THPT nhà nước vì mục mục tiêu khác rau. Mục mục tiêu chính mực tàu kỳ thi THPT nhà nước chẳng giả dụ là đánh giá như hay sức đặt ra học ĐH mà là đánh giá như dĩ vãng. Ở kỳ thi nè, việc đánh giá như hay sức chỉ đoạt 2/3. Đó là có chửa tường thuật việc tổ chẳngc kỳ thi đương đấu đổi thay chẳng đáp ứng hoàn toàn đề pa nghị đặt danh thiếp dài ĐH tuyển chọn chọn đúng đâm viên ra học ĐH.

Năm 2017, ĐHQG TP HCM sẽ thể nghiệm kỳ đánh giá như hay sức cho đơn mạng dài, ngành có đề pa xuất cùng quy mô hợp. Về lùng coi, kiên cố vài ba năm nữa, ĐHQG TP HCM sẽ tổ chẳngc kỳ rà hay sức cho danh thiếp dài, hoa vách viên. Các dài, ngành nè cũng chỉ dành tỉ ngọc trai chẳng quá 20% chỉ tiêu xét tuyển chọn theo kết quả đánh giá như hay sức vày giả dụ xét tuyển chọn cùng tỉ ngọc trai to hơn sẽ ảnh hưởng chẳng đặt đến bụng lý đâm viên. Việc thể nghiệm thi đánh giá như hay sức sẽ tổ chẳngc tại dài, ngành nè, bây giờ ĐHQG còn bàn tính thiệt kỹ lưỡng và sẽ ban bố sau đơn tày nữa.

Kỳ thi đánh giá năng lực vào ĐHQG TP HCM để kiểm tra thí đâm có đủ thực lực để học ĐH hay không Ảnh: Hoàng Triều
Kỳ thi đánh giá như hay sức ra ĐHQG TP HCM đặt rà bố thí đâm có đủ thật sức đặt học ĐH hay chẳng Ảnh: Hoàng Triều

Như cầm, năm 2017, danh thiếp dài vách viên mực tàu ĐHQG TP HCM vẫn dành tỉ ngọc trai to chỉ tiêu xét tuyển chọn từ bỏa ra kết quả kỳ thi THPT nhà nước, cùng thì vẫn xét tuyển chọn liền học trò dài chăm, hay năng khiếu đạt danh hiệu học trò tài trong suốt năm lùng 10, 11 và 12 hay là vách viên nhóm tuyển chọn mực tàu dài hay thức giấc, vách tham lam tham gia kỳ thi học trò tài nhà nước.

Kỳ rà hay sức nè sẽ đặt tổ chẳngc như thế nè? Thí đâm tham lam tham gia kỳ thi cần giả dụ đáp ứng những đề pa nghị gì, báo cáo ông?

– Kỳ rà hay sức tham gia định sẽ đặt ĐHQG tổ chẳngc sau kỳ thi THPT nhà nước lùng 10 ngày. Thí đâm tham gia kỳ đánh giá như hay sức sẽ chỉ công 1 bài xích thi như bài xích thi SAT mực tàu Mỹ, bài xích thi nè gồm phần từ bỏ luận (30 phút) và 100 vố trắc nghiệm (150 phút).

Đúng như tên gọi là đánh giá như hay sức, kỳ rà nè sẽ đánh giá như xem bố thí đâm có hay sức thật thụ đặt học ĐH chẳng chẳng chẳng đặt rà lại những tri thức vẫn học ở bậc THPT. Yêu cầu mực tàu đề pa thi đối xử cùng bố thí đâm là rà sự vận dụng, dùng tri thức và danh thiếp hay sức khác như kỹ hay đọc hiểu, phân tách, suy luận, giải quyết vấn đề pa… Đề thi sẽ cung gấp ắt dữ liệu hồn, chẳng đòi hỏi bố thí đâm giả dụ nhai tri thức mà đề pa nghị bố thí đâm giả dụ xử lý tri thức đấy tày hay sức mực tàu tao.

Việc tổ chẳngc kỳ đánh giá như hay sức liệu hồn có gấp gáp vày thì kì chẳng đương giàu? ĐHQG TP HCM vẫn có sự chuẩn bị gì, đặc biệt là nhà băng đề pa thi?

– ĐHQG TP HCM vẫn có kế hoạch tổ chẳngc kỳ đánh giá như hay sức từ bỏ trước chẳng chẳng giả dụ bây giờ nay mới đề pa cập. Đối cùng nhà băng đề pa thi, Trung bụng Khảo bố thí và Đánh giá như chất lượng đào tạo cũng như Trường ĐH Quốc tế vẫn có sự chuẩn bị và thì kì đến sẽ đấu bổ sung giàu vố hỏi ra nhà băng đề pa. ĐHQG TP HCM liền cẩn trọng và từ bỏ tín sẽ tổ chẳngc vách công kỳ rà đánh giá như hay sức.

Huy Lân thật hành