Học sinh TP HCM nghỉ Tết 16 ngày

Thời buồng bắt đầu tự ngày 25-1 (28 tháng chạp năm Bính Thân) tới cả ngày 1-2 (mùng 5 Tết). Cán cỗ, tiến đánh chức mực tàu sở, buồng giáo dục; cán cỗ, ba, viên chức cạc dài trên địa bàn đặt hắn Tết vốn dĩ đán 7 ngày, tự 26-1 tới cả 1-2. Khối cán cỗ, ba, viên chức, học trò cạc dài trung cấp chuyên nghiệp đặt hắn Tết 12 ngày, tự 21-1 (24 tháng chạp âm lịch).

Học sinh TP HCM nghỉ Tết 16 ngày

Theo kế hoạch niên học 2016-2017 mực tàu UBND TP HCM, học trò TP sẽ hắn Tết vốn dĩ đán Đinh Dậu tự ngày 23-1 (26 tháng chạp) tới cả 5-2 (mùng 9 Tết). Do trước đấy có 2 ngày hắn chót bằng thành ra kỳ hắn Tết năm nay mực tàu học trò TP HCM là 16 ngày.

Y.Anh – Đ.Trinh