NẾU NHẬP KHẨU ĐỂ XUẤT KHẢU THÌ CÓ ĐƯỢC ƯU ĐÃI THUẾ KHÔNG?

CHÍNH SÁCH THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

Mục 4 thông tư 38/2015/TT-BTC về Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được tổng hợp, tóm tắt như sau:

Tham khảo: Pháp luật về thuế và hóa đơn

1/ Miến thuế nhập khẩu:

a/ Nguyên liệu, vật liệu (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì), linh kiện, bán thành phẩm  nhập khẩu

b/ Sản phẩm hoàn chỉnh NK để gắn, đóng gói hàng hóa XK, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu

c/ Linh kiện, phụ tùng NK để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu

d/ Hàng hóa NK chỉ dùng làm hàng mẫu.

Lưu ý: Không miễn thuế XK đối với sản phẩm xuất khẩu

Xem thêm: Tư vấn tài chính doanh nghiệp

2/ Điều kiện được miễn thuế NK:

  • Có cơ sở SX hàng XK trên lãnh thổ VN;
  • Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc thiết bị để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất
  • Nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu

3/ Hồ sơ, thủ tục miễn thuế:

  • Thực hiện theo Điều 31-NĐ 134/2016/NĐ-CP
  • Hàng sản xuất xuất khẩu: chưa XK sản phẩm (NVL còn tồn kho, chưa đưa vào SX hoặc đã SX nhưng chưa XK) thuộc các tờ khai đăng ký trước 01/09/2016, chưa nộp thuế thì được miễn thuế theo quy định tại Luật Thuế NK, thuế NK sửa đổi số 107/2016/QH ngày 01/09/2016.
  • Người nộp thuế có văn bản đề nghị Cơ quan hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế đối với Tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/9/2016
  • Số lượng hàng hóa và số tiền thuế được miễn kê khai trên Tờ khải hải quan mới (căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm tờ khai ban đầu).
  • Thời gian thực hiện kê khai đến hết ngày 31/12/2016.
  • Đối với hàng hóa đã xuất khẩu sản phẩm nếu đã nộp thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế như quy định.

Tham khảo tài liệu kế toán tại: http://ngheketoan.com.vn/