Nghiêm cấm ép buộc học sinh học thêm, luyện thi

 • Đủ kiểu luyện thi trắc nghiệm
 • Đổi mới đề pa thi: Không đương cần lò luyện thi?
 • Lò luyện thi có nguy cơ giải tán
 • Đủ kiểu luyện thi trắc nghiệm

  Đủ kiểu luyện thi trắc nghiệm

 • Đổi mới đề thi: Không còn cần lò luyện thi?

  Đổi mới đề pa thi: Không đương cần lò luyện thi?

 • Đủ kiểu luyện thi trắc nghiệm

  Đủ kiểu luyện thi trắc nghiệm

 • Đổi mới đề pa thi: Không đương cần lò luyện thi?

 • Lò luyện thi có nguy cơ giải tán

Trước thực trạng này, ngày 1-12, Thứ cả Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định Bộ GD-ĐT chẳng tổ chức soạn, chẳng chủ trương phát hành tài liệu chỉ dẫn ôn tập cho cạc kỳ thi. Bộ cũng vẫn có văn bản chỉ đạo cạc địa phương ngăn cấm cạc nhà trường, cán cỗ quản lý giáo dục cạc gấp và ba lạm dụng vị trí công tác hạng tao đặt thực hành hay dự thực hành việc , vận động học trò, học viên hay ba má học trò, học viên mua sách chỉ dẫn rà, đánh giá, luyện thi hay học trò học thêm, luyện thi dưới bất kỳ hình thức này. Bộ sẽ tổ chức que rà và giả dụ có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Ông Ga cũng nói thêm, sau khi có thông báo đơn mạng sách ôn thi xuất hiện trên thị trường có gã tác giả là đơn mạng cán cỗ còn công tác tại đơn đơn vị chọc cỗ, cỗ vẫn rà, thi hài minh và khẳng định rằng, cạc cán cỗ này chỉ dự cùng nhân cạch cá nhân chủ nghĩa như cạc tác giả khác, chẳng hệ trọng tới việc chỉ đạo chuyên môn hạng cạc đơn vị chức năng chọc Bộ GD-ĐT. Vì cầm nội dung hạng cạc thu hút sách này cũng chỉ có giá trị tham khảo như cạc sách tham khảo khác có trên thị trường.

Tuy nhiên, ông Ga nhấn mạnh việc cán cỗ hạng cỗ dự xuất bản sách nói trên dù cùng nhân cạch cá nhân chủ nghĩa cũng chẳng hợp cùng chủ trương hạng Bộ GD-ĐT. Vì cầm cỗ vẫn đề pa nghị cạc cá nhân chủ nghĩa này nghiêm chỉnh kiểm điểm co kinh nghiệm.

Y. Anh