Trường ĐH Luật giảm án kỷ luật sinh viên vi phạm bản quyền

 • Trường ĐH Luật TP HCM tăng tỉ trung tâm bài xích rà năng lực
 • Trường ĐH Luật TP HCM trần ái tình bay khoản thu cho lỡi tốt nghiệp
 • Trường ĐH Luật TP HCM tăng tỉ trọng điểm bài kiểm tra năng lực

  Trường ĐH Luật TP HCM tăng tỉ trung tâm bài xích rà năng lực

 • Trường ĐH Luật TP HCM trần tình về khoản thu cho lễ tốt nghiệp

  Trường ĐH Luật TP HCM trần ái tình bay khoản thu cho lỡi tốt nghiệp

 • Trường ĐH Luật TP HCM tăng tỉ trọng điểm bài kiểm tra năng lực

  Trường ĐH Luật TP HCM tăng tỉ trung tâm bài xích rà năng lực

 • Trường ĐH Luật TP HCM trần ái tình bay khoản thu cho lỡi tốt nghiệp

Ngày 15-2 Hiệu cả Trường ĐH Luật TP HCM GS-TS Mai Hồng Quỳ hử chỉ đạo Hội cùng Kỷ luật Nhà dài nhóm hội đặt coi xét đơn cụm từ bỏ sinh hòn N.T.N.A và thu nạp, đánh giá những quan điểm cụm từ bỏ dư luận.

Tại cược hội, danh thiếp thành hòn hội cùng kỷ luật khẳng toan hử thực hành đúng chức năng, nhiệm mùa và tham mưu theo đúng danh thiếp quy toan luật pháp và chủ trương cụm từ bỏ nhà dài, khẳng toan hành vi cụm từ bỏ sinh hòn N.T.N.A hử vi phạm Luật Sở hữu trí óc, việc xử lý là cấp thiết, hình thức xử lý và của vận dụng kỷ luật là hợp, đúng mực.

Sau khi coi xét đơn và nhai đệ trình trưng cụm từ bỏ sinh hòn N.T.N.A, hội cùng đánh giá sinh hòn hử có thái độ hăng hái, hối hận và mong muốn đặt tu chỉnh thiếu sót. Các thành hòn là đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Sinh hòn cũng hử yêu cầu hội cùng coi xét đặt tạo điều kiện cho sinh hòn sớm đặt đấu học tập. Trên cơ sở đấy, Hội cùng kỷ luật hử hợp nhất kết luận và tham mưu hiệu cả coi xét ra quyết toan đổi thay hình thức kỷ luật từ bỏ đình chỉ 1 năm học tập qua hình thức đình chỉ học tập 1 học kỳ.

Tuy nhiên, sau khi nhai mỏng cụm từ bỏ buồng đào tạo bay ái tình hình bố trí chừng và danh thiếp môn học cho sinh hòn N.T.N.A sau khi hết thời vận hạn kỷ luật, hiệu cả nhà dài nhận thấy việc lâm thời ngưng học tập trên thực tại chẳng chỉ là 1 học kỳ mà sẽ đã kéo dài đơn năm. Do cầm, đặt tạo điều kiện cho sinh hòn, hiệu cả quyết toan vận dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Trường ĐH Luật TP HCM khẳng toan việc thi hành kỷ luật sinh hòn là đúng cùng danh thiếp quy toan luật pháp và nội quy cụm từ bỏ nhà dài. Trong thời kì đến, bên cạnh việc đấu đẩy mạnh danh thiếp biện pháp giáo dục, tuyên truyền tinh thần chấp hành luật pháp nói chung và luật pháp sở hữu trí óc nói riêng, nhà dài sẽ đấu xử lý nghiêm khắc và có danh thiếp hình thức kỷ luật cao hơn đối xử cùng danh thiếp hành vi vi phạm quy toan bay luật pháp sở hữu trí óc, quyền tác giả cũng như vi phạm nội quy cụm từ bỏ nhà dài.

Trước đấy, sinh hòn N.A.N.T, chừng dân sự 40A1 bị dài thi hành kỷ luật do đem 8 thu hút tài liệu photo ra dài

GS-TS Mai Hồng Qùy cho biết năm 2012 Trường ĐH Luật TP HCM ban hành nội quy cụm từ bỏ dài. Trong đấy có quy toan sinh hòn chẳng đặt “sao in và phát hành danh thiếp loại giáo đệ trình, tài liệu học tập quả cùng danh thiếp quy toan cụm từ bỏ nhà dài và cụm từ bỏ luật pháp”. Tuy nhiên, sinh hòn N.A.N.T đã cầm ái tình vi phạm.

H. Lân