Trường ĐH Sư phạm TP HCM muốn thu hút nhân tài

Tại hồi lỡi, PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu cả Trường ĐH Sư phạm TP HCM, cho biết dài đoản cú một dài một ngành đồng 9 hoa cũng là 9 ngành những năm đầu vách lập, đến nay, dài có 22 hoa đồng 35 ngành đào tạo, trong suốt đấy có 19 ngành sư phạm và 16 ngành ngoài sư phạm. Trường hở đào tạo nhằm hơn 50.000 sinh hòn chính quy, hơn 55.000 sinh hòn hệ lỡ học lỡ công, 3.300 thạc sĩ và 117 tấn sĩ.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM trên giảng đường Ảnh: TẤN THẠNH
Sinh hòn Trường ĐH Sư phạm TP HCM trên giảng đường Ảnh: TẤN THẠNH

Toàn dài có 9 nhà giáo nhằm dấn danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Trong lĩnh vực hoa học, 1 giáo sư nhằm dấn Giải thưởng Hồ Chí Minh và 2 giáo sư nhằm dấn Giải thưởng quốc gia bay văn chương nghệ thuật.

Ông Kim Hồng cho biết thời kì đến, muốn đạt đến ngữ ngữ cao trong suốt cạc dài ĐH, nhà dài phải khẳng định bổn phận tầng lớp ngữ tao qua cạc sản phẩm đào tạo, tạo nhằm môi dài công việc thân thiện, cuốn anh tài. “Chúng ta có bổn phận chẳng chỉ đồng riêng nhà dài mà đang đồng phông nền giáo dục nác nhà, nhất là đồng những đổi thay trong suốt giáo dục những năm sắp đến. Chỉ có to khoẻ chẳng dừng thời mới có thể giải quyết cạc vấn đề thật đem nhằm ra đồng nhà dài, đồng sự đổi thay ngữ giáo dục phổ biến. Chúng ta phải dự báo nhằm những gì sẽ xảy ra đối xử đồng chính tao trong suốt cơ chế tự chủ là xu thế thế tất đối xử đồng giáo dục trong suốt mai sau đồng cạch ngữc giải quyết sự đổi thay phải có” – ông Nguyễn Kim Hồng nhấn khoẻ.

L.Thoa