Viện CSO ra mắt hệ thống thao trường mạng

 • Trung bụng an hầm mệnh có tiếng tại Việt Nam bị hacker “hỏi thăm”
 • “Khát” chăm gia an hầm mệnh
 • 10 lý do đặt tang vách đâm viên an hầm mệnh tại iSpace
 • Học An hầm mệnh tại iSpace, dấn bọc ưu chiêu đãi 18,6 triệu cùng
 • Trung tâm an hầm mạng có tiếng tại Việt Nam bị hacker "hỏi thăm"

  Trung bụng an hầm mệnh có tiếng tại Việt Nam bị hacker “hỏi thăm”

 • “Khát” chuyên gia an hầm mạng

  “Khát” chăm gia an hầm mệnh

 • Trung tâm an hầm mạng có tiếng tại Việt Nam bị hacker "hỏi thăm"

  Trung bụng an hầm mệnh có tiếng tại Việt Nam bị hacker “hỏi thăm”

 • “Khát” chăm gia an hầm mệnh

 • 10 lý do đặt tang vách đâm viên an hầm mệnh tại iSpace

 • Học An hầm mệnh tại iSpace, dấn bọc ưu chiêu đãi 18,6 triệu cùng

Đội Xanh đang phòng thủ cuộc tấn công an hầm mạng trên hệ thống thao trường mạng

Đội Xanh đang phòng ngự cá tiến công an hầm mệnh trên hệ thống thao trường mệnh

Hệ thống thao trường mệnh đặt xây dựng trên nền móng ảo hóa, mô phỏng gần như đầy đủ danh thiếp hệ thống mệnh hạng danh thiếp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trọng yếu và bảnh hình bao gồm danh thiếp hệ thống máy chủ, máy trạm, bòn bị mệnh, bòn bị điều khiển công nghiệp ICS/SCADA, danh thiếp hệ thống công nghệ thông báo và danh thiếp hệ thống phòng ngự an hầm mệnh bảnh hình… Không những cầm, hệ thống thao trường mệnh đang có danh thiếp máy tiến công từ chừngng theo kịch bản, hệ thống đâm danh thiếp dữ liệu mệnh hợp thức và thất thường, hệ thống mô phỏng danh thiếp cá tiến công mệnh hiệu hay cao cùng hơn 6.000 kiểu tiến công (cùng hơn 100 kỹ thuật tránh né danh thiếp hệ thống phòng ngự), dãy chục kiểu tiến công DDoS, 30.000 loại mã chừngc địa thực tại vá danh thiếp thể Botnet cũng như danh thiếp máy chủ điều khiển và chỉ huy C&C hạng giàu chủng mã chừngc địa (Duqu, TDL4, ZeroAcess, Zeus…) đặt ra hệ thống mục tiêu.

Thạc sĩ Đỗ Ngọc Duy Trác, giao phó Viện hết Viện CSO, cho biết việc áp dụng thao trường mệnh trong suốt đào tạo chăm sâu an hầm mệnh đem lại danh thiếp giá trị băng bậc, như: Cung gấp đơn phương pháp thao luyện hoàn toàn mới cho học viên cạ việc trực tiếp cho học viên đối xử phương diện cùng danh thiếp kịch bản tiến công mệnh như những gì đang diễn ra trong suốt thực tại bây giờ cùng giàu gấp chừng khác nhau; huấn luyện danh thiếp kỹ hay công việc theo tốp danh thiếp kỹ hay mềm mỏng, quy đệ trình xử lý và đối xử giao phó cùng danh thiếp sự cố an hầm mệnh dập dồn, bất thần; hỗ trợ tùy biến danh thiếp chừng mệnh và từ tạo ra danh thiếp kịch bản tiến công mới. Việc thao luyện cùng danh thiếp hệ thống mệnh tùy biến như cầm sẽ giúp cho học viên thao luyện dưới hết gọc chừng chừngi Xanh chăm bay phòng ngự lầm hết góc chừng chừngi Đỏ chăm bay tiến công theo kịch bản hay từ do đặt gia tăng sự sáng tạo và kỹ hay chăm môn cho ắt danh thiếp học viên…

Cũng nhân dịp sự kiện ra mắt thao trường mệnh, CSO ban bố 2 chương đệ trình học bổng dành cho đối xử tượng học đâm tốt nghiệp THPT (100 suất, thời kì đào tạo 2 năm) và cho đâm viên ngành công nghệ thông báo (45 suất) mê say an hầm mệnh.

H. Lân